Acesta este situl oficial al Scolii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac

"Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de aceea pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i."
ARISTOTEL

SCURTĂ MONOGRAFIE A ŞCOLII


Şcoala Nouă a fost construită începând cu anul 1937. Datorită vicisitudinilor celui de-al doilea război mondial, lucrările au fost întrerupte până în anul 1946 când, cu ajutorul sumei de 6.000.000 lei alocate de stat, s-a reuşit finalizarea unei părţi a etajului. În anul 1950, un alt ajutor de stat în cuantum de 500.000 lei face ca etajul, partea dinspre stradă să fie terminat, iar partea dinspre nord a fost finalizată doar în anul 1958 cu ajutorul fondurilor realizate din contribuţie voluntară. Această construcţie, cu un etaj, situată pe strada principală la nr. 279, în direcţia nord­est de centrul localității Pesac, cuprinde 8 săli de clasă, dintre care un laborator de biologie, cabinetul de limba română, cel de limbi moderne şi cel de istorie­geografie, birou, săli profesorale şi accesorii, iar la etaj, în hol, datorită iniţiativei şi abnegaţiei fostului director, Mariescu Iosif, s-­a construit o scenă.

Şcoala este modern utilată, beneficiază de încălzire centrală şi facilităţi urbane, datorită minunaţilor profesori care au activat şi activează pe postul de director  începând cu domnul Oniţ Augustin, continuând cu doamna Boar Floarea, doamna Rădulescu Lăcrămioara, domnul Stoica Adrian, doamna Todorescu Silvia, doamna Onica Lidia și doamna Marichici Ramona, director al şcolii din data de 09.01.2017. În localitate funcţionează o grădiniţă de copii sezonieră, frecventată de copii repartizaţi în trei grupe, cu frecvenţă zilnică redusă, beneficiind de 3 cadre didactice cu pregătire corespunzătoare şi personal auxiliar. Activitatea se desfăşoară într­o clădire expropriată, de dimensiuni mari şi beneficiază de mobilier şi material instructiv­educativ corespunzător.

Cea dintâi învățătoare a școlii din Pesac a fost Maria Brindea, născută Bogdan, fiică de țărani din Pesac, care s-a dăruit mai bine de trei decenii cu toată pasiunea muncii de a-i conduce pe copii în tainele învățăturii în orele dimineților, în timp ce în ceasurile  după amiezelor stătea aplecată, înconjurată de fete asupra cusăturilor. Numele acesteia este purtat cu mândrie de școala noastră începând din anul 2012. Asemeni soției sale, învățătorul Efrem Brindea, numit în anul 1920 prin înființarea celui de-al patrulea post, va munci cu aceași râvnă la școala din Pesac pe care nu a mai părăsit-o. Edificiile școlare sunt construite din cărămidă arsă, fiecare reflectând stilul epocii în care a fost construită.